Publicerad 27 april 2017

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 2017 nr. 7 angående uppsägning i strid med föräldraledighetslagens missgynnandeförbud


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.