Publicerad 12 december 2017

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 2017 nr 47 om avsked av rektor som brutit mot interna regelverk m.m.


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR