Publicerad 12 juni 2017

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 2017 nr 23, angående barnmorskas vägran att medverka i abortvård


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.