Publicerad 16 juni 2017

Cirkulär - viktig information från SKR

Ändringar och tillägg i Huvudöverenskommelse - HÖK 16 - med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR