Publicerad 25 april 2017

Cirkulär - viktig information från SKR

Ändringar i Lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare - PAN 16 – Prolongerad med Svenska Kommunalarbetarförbundet


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR