Publicerad 21 december 2016

Cirkulär - viktig information från SKR

Slutligt utfall av 2015 års kommunala fastighetsavgift samt prognos för åren 2016 och 2017


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR