Publicerad 7 oktober 2016

Cirkulär - viktig information från SKR

Överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning - BAL 16


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.