Publicerad 7 oktober 2016

Cirkulär - viktig information från SKR

Överenskommelse om ändringar och tillägg i Allmänna bestämmelser med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset