Publicerad 7 oktober 2016

Cirkulär - viktig information från SKR

Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser - BEA


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR