Publicerad 13 juni 2016

Cirkulär - viktig information från SKR

Förändringar i förordningar om lönesubvention och ekonomiskt stöd vid yrkesintroduktionsanställningar och traineejobb


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR