Publicerad 31 mars 2016

Cirkulär - viktig information från SKR

Ett övergripande ramverk för aktiva åtgärder i syfte att främja lika rättigheter och möjligheter, prop. 2015/16:135 2016-03-31 1 (3) CIRKULÄR


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.