Publicerad 5 september 2016

Cirkulär - viktig information från SKR

Cirkuläret Avtal om notkopiering inom de kommunala musik/kulturskolorna läsåret 2016/2017 är ersatt av 17:44.

Visa det här daterade cirkuläret

Avtal om notkopiering inom de kommunala musik/kulturskolorna läsåret 2016/2017


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR