Publicerad 13 september 2016

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetskläder inom vård och omsorg (hemtjänsten). Högsta förvaltningsdomstolens domar 1376–1383-15 och 1624-15


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR