Publicerad 12 januari 2016

Cirkulär - viktig information från SKR

Ändring i socialförsäkringsbalken fr o m 1 februari 2016


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset