Publicerad 15 december 2016

Cirkulär - viktig information från SKR

Ändring i diskrimineringslagen – aktiva åtgärder nya bestämmelser från den 1 januari 2017


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR