Publicerad 30 juni 2016

Cirkulär - viktig information från SKR

Ändringar och tillägg i tillsvidareavtalet Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. – HÖK T – med AkademikerAlliansen


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR