Publicerad 2 december 2015

Cirkulär - viktig information från SKR

Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, skolledare och syofunktionärer som inte fått försäkringsskydd enligt AGS-KL


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR