Publicerad 10 juni 2015

Cirkulär - viktig information från SKR

Tillämpning av konverteringsregeln i 5 § andra stycket anställningsskyddslagen och om arbetsgivaren skiljt henne från hennes anställning genom att inte konvertera anställningen till en tillsvidareanställning vid rätt tidpunkt


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR