Publicerad 9 januari 2015

Cirkulär - viktig information från SKR

Slutligt utfall av 2013 års kommunala fastighetsavgift och prognos för åren 2014 och 2015


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR