Publicerad 27 juli 2015

Cirkulär - viktig information från SKR

Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB 15) med Brandmännens Riksförbund


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR