Publicerad 18 december 2014

Cirkulär - viktig information från SKR

Gävle tingsrätts dom i mål T 1631-13, avskedad ambulanssjuksköterska


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset