Publicerad 11 mars 2015

Cirkulär - viktig information från SKR

Det här cirkuläret ersätter 14:14.

Beloppsjusteringar i avtal om försäkringsersättning vid trafikskador på kommunala anläggningar


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.