Publicerad 17 februari 2015

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom AD 2015 nr 3. Frågor om krav på ekonomiskt skadestånd för tiden efter en huvudförhandling i domstol. Fråga om preskription för skadeståndskrav.


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR