Publicerad 26 november 2014

Cirkulär - viktig information från SKR

Överenskommelse gällande e-böcker på folkbibliotek


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.