Publicerad 5 september 2014

Cirkulär - viktig information från SKR

Det här cirkuläret ersätter 13:68.

Konsekvenser av skärpta behörighetsregler och legitimation för lärare och förskollärare samt övergångsbestämmelser


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR