Publicerad 16 december 2014

Cirkulär - viktig information från SKR

Det här cirkuläret ersätter 11:45.

Ett nytt förslag till arbetsordning för fullmäktige


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.