Publicerad 27 oktober 2014

Cirkulär - viktig information från SKR

Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering – ändringar i diskrimineringslagen den 1 januari 2015


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR