Publicerad 11 april 2014

Cirkulär - viktig information från SKR

Cirkuläret Beloppsjusteringar i avtal om försäkringsersättning vid trafikskador på kommunala anläggningar är ersatt av 15:8.

Visa det här daterade cirkuläret

Beloppsjusteringar i avtal om försäkringsersättning vid trafikskador på kommunala anläggningar


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR