Publicerad 10 januari 2014

Cirkulär - viktig information från SKR

Det här cirkuläret ersätter 13:39.

Avtal om kopiering i skolorna och tillgängliggörande i skolorna VT 2014 och läsåren 2014/15, 2015/16, 2016/17


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.