Publicerad 16 juni 2014

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 2014 nr 41. Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av textilslöjdslärare på grund av nedsatt arbetsförmåga


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR