Publicerad 17 september 2013

Cirkulär - viktig information från SKR

Timbelopp för personlig assistans enlig SFB år 2014


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset