Publicerad 2 januari 2014

Cirkulär - viktig information från SKR

Redovisningsfrågor 2013 och 2014 2014-01-02 1 (7) Sveriges Kommuner och Landsting Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se CIRKULÄR


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.