Publicerad 16 september 2013

Cirkulär - viktig information från SKR

Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB 13) med Brandmännens Riksförbund och Svenska Kommunal- arbetarförbundet


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR