Publicerad 4 mars 2013

Cirkulär - viktig information från SKR

Överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning – BAL 13


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.