Publicerad 20 maj 2013

Cirkulär - viktig information från SKR

Lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare - PAN 13 - med Svenska Kommunal- arbetareförbundet


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR