Publicerad 2 december 2013

Cirkulär - viktig information från SKR

Linköpings tingsrätts dom. Fråga om vilken anställningsform en arbetstagare haft och hur anställningen upphört


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset