Publicerad 4 december 2013

Cirkulär - viktig information från SKR

Cirkuläret Konsekvenser av skärpta behörighetsregler och legitimation för lärare och förskollärare samt övergångsbestämmelser är ersatt av 14:34.

Visa det här daterade cirkuläret

Konsekvenser av skärpta behörighetsregler och legitimation för lärare och förskollärare samt övergångsbestämmelser


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR