Publicerad 10 juni 2013

Cirkulär - viktig information från SKR

Kommunens skyldighet att besluta om belägenhetsadresser för fritidshus senast den 1 januari 2015 samt vikten av att kommunen uppdaterar lägenhetsregistret


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR