Publicerad 19 augusti 2013

Cirkulär - viktig information från SKR

Cirkuläret Interimsavtal om skolkopiering är ersatt av 14:3.

Visa det här daterade cirkuläret

Interimsavtal om skolkopiering


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR