Publicerad 19 augusti 2013

Cirkulär - viktig information från SKR

Cirkuläret Interimsavtal om skolkopiering är ersatt av 14:3.

Visa det här daterade cirkuläret

Interimsavtal om skolkopiering


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset