Publicerad 15 november 2013

Cirkulär - viktig information från SKR

Hyreshöjning fr.o.m. 2014-01-01 för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex, KPI


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.