Publicerad 19 april 2013

Cirkulär - viktig information från SKR

Diskonteringsräntan i pensionskuldsberäkningen samt rekommenderad PO för år 2014


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR