Publicerad 23 mars 2012

Cirkulär - viktig information från SKR

Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten - överenskommelse för år 2012 mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR