Publicerad 28 december 2012

Cirkulär - viktig information från SKR

Prognos av förändringen i den kommunala fastighetsav- giften mellan 2011 och 2012 samt slutligt utfall för 2011


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.