Publicerad 28 december 2012

Cirkulär - viktig information från SKR

Prognos av förändringen i den kommunala fastighetsav- giften mellan 2011 och 2012 samt slutligt utfall för 2011


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset