Publicerad 20 december 2012

Cirkulär - viktig information från SKR

Överenskommelser för år 2013 mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting inom socialtjänst och viss hälso- och sjukvård; Sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre, Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten och Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.