Publicerad 18 juni 2012

Cirkulär - viktig information från SKR

Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor – ÖLA 12 – träffad mellan Arbetsgivarförbundet Pacta och Fastighetsanställdas Förbund


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR