Publicerad 28 juni 2012

Cirkulär - viktig information från SKR

Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. – ÖLA 12 - med Svenska Transportarbetareförbundet


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.