Publicerad 24 maj 2012

Cirkulär - viktig information från SKR

Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m BEA - med Svenska Kommunalarbetareförbundet och Allmän kommunal verksamhet


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset