Publicerad 24 maj 2012

Cirkulär - viktig information från SKR

Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m BEA - med Svenska Kommunalarbetareförbundet och Allmän kommunal verksamhet


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR