Publicerad 16 oktober 2012

Cirkulär - viktig information från SKR

Information om ersättning av staten till personer som utsatts för övergrepp eller försummelser i samhällsvården


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR