Publicerad 28 maj 2012

Cirkulär - viktig information från SKR

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. – HÖK 12 - med OFRs förbundsområde Läkare, Sveriges läkarförbund, samt överenskommelse om avtal som inte omfattas av HÖK 12


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR