Publicerad 12 oktober 2012

Cirkulär - viktig information från SKR

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställ- ningsvillkor m.m. – HÖK 12 – med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR